گفتگو با وحید صدوقی مدیرعامل شرکت همراه اول

گفتگو با وحید صدوقی مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول)، کاندیدای اتحاد ۹۹ حاضر در انتخابات پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران. در این فیلم اعضا اتحاد ۹۹ برنامه ها و اهداف خود برای حضور در پنجمین هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ایی تهران را تشریح می کنند.