گفتگو با آقای علی آذرکار مدیرعامل شرکت پدیدپرداز

گفتگو با آقای علی آذرکار مدیرعامل شرکت پدیدپرداز, کاندیدای اتحاد ۹۹ حاضر در انتخابات پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران. در این فیلم اعضا اتحاد ۹۹ برنامه ها و اهداف خود برای حضور در پنجمین هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ایی تهران را تشریح می کنند.