درباره اتحاد ۹۹

ماموریت هیئت مدیره دور پنجم تا سال ۱۳۹۹ و آستانه ورود به قرن جدید است و این گروه انتخاباتی با ‌نگاه به این فرصت گرانبها، نام اتحاد ۹۹ را برگزیده است تا بازتابی از میراث و ریشه‌هایش در گذشته و نگاهش به آینده باشد و سه اصل تنوع ، تکثر و تعهد مد نظر ما بوده است.
تلاش شده نظرات و دیدگاه‌های را که در گفت‌و گو با صاحب‌نظران، فعالین و حتی منتقدین داشته‌ایم، در قالب چشم انداز، شعار، ارزش‌ها و خط مشی کلی برنامه های گروه بازتاب داده شود.
در این اتحاد از میان گروه های گوناگونی از همکارانی که در کسب و کار فناوری اطلاعات نقش آفرین هستند، نامزد‌هایی داوطلب پذیرش این مسئولیت شده‌اند.
روشن است در صنف افراد توانمند بسیاری هستند که با توجه به محدودیت تعداد اعضای هیئت مدیره، چه در داخل این لیست و چه در خارج از آن در ادامه مسیر، یاری‌گر سازمان خود خواهند بود.

ارزش های اتحاد ۹۹

ما متعهد به حفظ و ارتقاء ارزش‌های حاکمیت دموکراتیک، شفافیت، پاسخگویی، مطالبه‌گری، حاکمیت قانون، برابری در قبال فرصت‌ها، جهت‌گیری اجماع، مسئولیت‌پذیری، مشارکت و استقلال در نظام صنفی هستیم.

  • حاکمیت دموکراتیک: ما می‌خواهیم که تصمیم‌گیری‌ها و کلیه فرآیندهای سیاست‌گذاری بر اساس اصول دموکراتیک و مشارکت اعضاء باشد.
  • شفافیت: ما می‌خواهیم که فضای کسب و کار در کشور شفاف باشد و به طریق اولی فعالیت‌های سازمان نیز برای اعضاء آن شفاف و روشن باشد.
  • پاسخگویی: ما می‌خواهیم که دست‌اندرکاران صنعت نسبت به مسئولیت خود در قبال اعضاء این صنعت پاسخگو باشند و به طریق اولی خود نیز در قبال مسئولیت‌های خود نسبت به اعضاء پاسخگو باشیم.
  • مطالبه‌گری: ما به نمایندگی از اعضاء‌حقوق آنها را در برابر دولت و دستگاه‌های حاکمیتی یا سایر اعضاء مطالبه خواهیم کرد و در این راستا دچار مصلحت‌اندیشی نخواهیم شد.
  • حاکمیت قانون: ما همواره از جانب اعضاء اجرای درست و صحیح قوانین کشور را پیگیری و دیده‌بانی نموده و به طریق اولی خود را متعهد به رعایت قانون و ضوابط سازمان خواهیم دانست.
  • برابری در قبال فرصت‌ها: ما می‌خواهیم که کلیه اعضاء اعم از شرکت‌های کوچک و بزرگ و خصوصی و دولتی دارای احترام و ارزش یکسانی باشند و در قبال بهره‌برداری از فرصت‌های موجود تبعیض برقرار نباشد.
  • جهت‌گیری اجماع: جهت‌گیری اجماع بدین معناست که در تصمیم‌گیری‌ها سعی شود تا موافقت کلیه اعضاء گرفته شود نه حداکثر اعضاء
  • مسئولیت‌پذیری: ما متعهد می‌شویم که منافع صنفی را بر منافع شرکتی ارجحیت داده، وقت و انرژی لازم برای سازمان بگذاریم، از شعارگرائی پرهیز نموده و عملگرایی را سرلوحه کار خود قرار دهیم.
  • مشارکت‌پذیری: پیشبرد اهداف سازمان و دستیابی به یک سازمان مطلوب با مشارکت همه اعضاء حاصل می‌شود و از عهده جمعی محدود بر نخواهد آمد.
  • استقلال: ما سازمان خود را وابسته به اعضاء صنف دانسته و خود را به اعضاء پاسخگو می‌دانیم و از هر عملی که باعث وابستگی سازمان به هر نهاد دیگری اعم از خصوصی، دولتی یا حاکمیتی شود، پرهیز خواهیم نمود.

ما خود را مکلف می‌د‌انیم که در صورت پیروزی در انتخابات، این ارزش‌ها را هم بر خود در درون سازمان نظام صنفی حاکم کنیم و هم در محیط بیرونی (دولت و عرصه عمومی) دیده‌بانی نماییم.

خط مشی کلی برنامه‌های اتحاد ۹۹

۱- بازنگری: بازنگری رویکرد، قوانین و ترکیب مدیریتی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برای همگام کردن آن با تغییرات سریع و گسترده بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران و گنجانده‌شدن بخش‌های جدید، بزرگ و در حال گسترش بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران. اتحاد ۹۹ باور دارد کسب‌وکارهای جدید، بخش‌های سنتی بیرون‌مانده از سازمان و بازیگران کلیدی حوزه ارتباطات در این زمره هستند.

 

۲- تعامل: توسعه کسب‌وکار اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از طریق تعامل با دولت، تبادل با بازیگران بین‌المللی و مطالبه‌گری از نهادهای نظارتی در حوزه قوانین، مقررات و اعتبارات. از دید اتحاد ۹۹ این تعامل هرچند مطابق ایده پیشین سازمان تعامل هم‌افزا بوده ولی به فراخور موقعیت رنگ مطالبه‌گری هم بر خود گرفته و مبتنی بر اطاعت منفعلانه نخواهد بود.

 

۳- مرکزگریزی: توسعه کمی و کیفی سازمان نظام صنفی در سراسر کشور متناسب با رسالت ملی آن از مهمترین اولویت‌‌های اتحاد ۹۹ است. اهمیت رونق و رواج کسب‌وکار فناوری اطلاعات در بیرون از مرکز کشور و ایجاد همگرایی بین تمام بازیگران ملی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کل کشور در استان‌ها، مبتنی بر رعایت احترام و پذیرش دیدگاه‌های متکثر، ستون‌های این دیدگاه را تشکیل می‌دهند.

 

۴- تکثرطلبی: دستیابی به توافق و تعامل پویا با سایر بازیگران و نهادهای مدنی، تجاری و بازرگانی کشور برای ایجاد یک هماهنگی در تولیت خصوصی فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور در دستور کار اتحاد ۹۹ خواهد بود. در این راه ضمن تاکید اتحاد ۹۹ بر حفظ کیان و هویت سازمان نظام صنفی رویکرد پرهیز از بخشی‌نگری و ایجاد هم‌افزایی با سایر نهادهای سابقه‌دار و سالم کشور است.

 

۵- تجزیهگریزی: پرهیز از ترغیب و توسعه هرگونه انشعاب، دودستگی و غوغاسالاری در ضمن صحه نهادن بر ماهیت مردم‌سالار، متنوع و متکثر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای. اتحاد ۹۹ باور دارد با بازنگری ساختار سازمان، تقویت دبیرخانه و بازتعریف نقش کمیسیون‌ها سازمان نظام صنفی قادر خواهد بود ضمن حفظ تنوع دیدگاه و تخصص‌های متعدد سازمان، آن را به یگانه کانون ارتباط قدرتمند دولت و بخش خصوصی در حوزه ارتباطات تبدیل کند. احترام و پذیرش دیدگاه‌های تمامی‌ بازیگران ملی سازمان هم بخشی از همین راهکار به شمار می‌رود.

 

۶- شفافیت: بازنگری در ماهیت و رویکرد روابط عمومی سازمان و تبدیل آن به بستری برای تعامل دو سویه و حتی چند سویه میان اعضا و سازمان و حتی بازیگران بیرونی سازمان مبتنی بر ابزارهای نوین ارتباطی، گردهمایی و نشست‌های تخصصی. روابط‌عمومی از دید اتحاد ۹۹ فراتر از یک اطلاع‌رسانی یا ابزار تبلیغاتی صرف و خود یکی از موتورهای تعامل،‌ مطالبه‌گری و بازخوردسنجی سازمان است.

 

۷- مشوقها: شناسایی، تقویت و توسعه جریان‌های جدید و سالم کسب‌وکار در بازار فناوری اطلاعات ایران و تبدیل آنها به جریان‌های رسمی، شناسنامه‌دار و به روز چه در بخش‌های جوان‌تر بازار فناوری و چه در درون بخش‌های سابقه‌دار این بازار با تکیه بر تحقیق و توسعه و رصد جریان‌های جهانی.

 

۸- آموزش: ایجاد چتر آموزشی برای اعضا در زمینه‌‌های عمومی و تخصصی کسب‌وکار به ویژه قوانین، تعاملات بین‌المللی، دانش روز مدیریت و نیروی انسانی. استفاده از تجربیات و چهره‌های موفق داخلی و خارجی برای آموزش و به روز رسانی دیدگاه‌های مدیریتی حوزه کسب‌وکار فناوری اطلاعات از اولویت‌های اتحاد ۹۹ خواهد بود.

 

۹- جهانیسازی: همگام‌سازی اعضا و بازار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با آخرین دستاوردها، گرایش‌ها و فرصت‌های تجاری حوزه فناوری اطلاعات از طریق همکاری با اجتماعات جهانی، نهادهای تحقیقاتی و انتقال تجربیات بین‌المللی به بازار داخل از اولویت‌های اتحاد ۹۹ خواهد بود.

 

۱+ ثروتسازی: تعامل با حوزه‌‌های بانکی، اعتباری و سرمایه‌گذاری در کشور برای تخصیص و توسعه سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارها و کنسرسیوم‌های فناوری اطلاعات از طریق سنجش، تایید و تضمین خدمات مالی در این حوزه از دید اتحاد ۹۹ یکی از محورهای توسعه هیات مدیره آتی فناوری اطلاعات کشور است.