محمد فاطمی اردکانی

سید محمد فاطمی اردکانی ( کد انتخاباتی ۳۰ )

 

نام و نام خانوادگی:

 • سید محمد فاطمی اردکانی

 

تاریخ تولد:

 • ۱۳۵۵/۰۲/۰۸

 

محل تولد:

 • یزد

 

سوابق تحصیلی:

 • فوق لیسانس مدیریت فناوری اطلاعات – دانشگاه آزاد – واحد علوم تحقیقات
 • کارشناسی مهندسی برق – الکترونیک – دانشگاه یزد

 

سوابق اجرایی:

 • مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری گروه توسن
 • مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا
 • رئیس هیات مدیره شرکت زمین هوشمند آینده
 • نایب رئیس هیات مدیره شرکت توسعه سامانه های نرم افزاری نگین (توسن)
 • رئیس هیات مدیره شرکت توسعه خدمات امداد خانگی آینده
 • رئیس هیات مدیره شرکت تجارت الکترونیک هوشمند آینده
 • رئیس هیات مدیره شرکت بازار هوشمند سینا
 • رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه سازان توسعه تدبیر آینده ساتا
 • رئیس هیات مدیره شرکت گیتی افروز تابان (گاتا)
 • رئیس هیات مدیره شرکت توسعه خدمات اقتصاد آرمان

 

نگاه صنفی:

 • صنف باید در جهت صدور و جهانی سازی فناوری تلاش جدی داشته باشد. ایجاد هم افزایی و هم گرایی شرکتهای این حوزه برای انجام پروژه های بزرگ ملی برعهده صنف است.

گفتگو با آقای سید محمد فاطمی مدیرعامل شرکت توسن

گفتگو با آقای سید محمد فاطمی مدیرعامل شرکت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری ﻧﮕﯿﻦ (توسن), کاندیدای اتحاد ۹۹ حاضر در انتخابات پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران. در این فیلم اعضا اتحاد ۹۹ برنامه ها و اهداف خود برای حضور در پنجمین هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ایی تهران را تشریح می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید