محمدرضا حدادی

محمدرضا حدادی ( کد انتخاباتی ۲۱ )

 

نام و نام خانوادگی:

 • محمدرضا حدادی

 

تاریخ تولد:

 • ۱۳۵۳/۵/۲۳

 

محل تولد:

 • تهران

 

سوابق تحصیلی:

 • مهندسی نرم افزار در دانشگاههای علم و صنعت و شریف
 • دوره کوتاه مدت MBA در دانشگاه شریف

 

سوابق شغلی:

 • عضو موسس و مدیرعامل شرکت برید سامانه نوین

 

سوابق صنفی:

 • عضو هیات مدیره دوره سوم نظام صنفی استان تهران
 • عضویت در کمیسیون نرم افزار و کارگروه های مختلف در دوره های گذشته

 

نگاه تخصصی در مورد صنف:

 • مهمترین هدف و چشم انداز سازمان نظام صنفی رایانه ای در شرایط فعلی می تواند تبدیل صنعت فناوری اطلاعات به ثروت سازترین صنعت کشور باشد. از نظر اینجانب ثروت سازی باید تبدیل به شعار و مطالبه اصلی همه فعالین صنعت شود. برای دستیابی به این هدف لازم است تا سازمان نظام صنفی از نفوذ کافی در بدنه صنعت و در دستگاههای اجرایی و قانونگذاری برخوردار باشد، نسبت به تغییر و تحولات سریع در فناوری و صنعت از انعطاف و پویایی لازم برخوردار باشد، نه تنها از حقوق اعضا دفاع کند، بلکه به دنبال بسترسازی برای خلق فرصتهای جدید برای صنعت باشد، از مشارکت اعضاء حمایت کند و به دنبال اتحاد اعضاء و تشکیل کنسرسیوم های بزرگ برای انجام پروژه های ملی باشد، پیگیر رفع موانع کسب و کار برای اعضاء خود باشد، به دنبال جذب سرمایه برای توسعه صنعت باشد، و …
  البته اگر این انتظارات را از سازمان داشته باشیم ساختار و تشکیلات موجود به هیچ وجه جوابگو نخواهد بود بنابراین سازمان نیاز به یک سازماندهی مجدد برای دستیابی به اهداف خود و البته مبتنی بر علم روز مدیریت دارد. سازمان برای پاسخگویی به انتظارات اعضاء خود نیاز به یک بدنه اجرائی و کارشناسی قدرتمند دارد و با تکیه صرف بر کمیسیونها قادر به انجام وظایف خود نیست.
  قابلیت و توانمندی ما در صنعت فناوری اطلاعات بسیار بیشتر از جایگاه کنونی ماست. این صنعت نیاز به فکرهای بزرگ، تجهیز به علوم روز مدیریت، و مدیرانی ریسک پذیر و عملگرا دارد.

 

گفتگو با آقای محمدرضا حدادی مدیرعامل شرکت برید سامانه

گفتگو با آقای محمدرضا حدادی مدیرعامل شرکت برید سامانه, کاندیدای اتحاد ۹۹ حاضر در انتخابات پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران. در این فیلم اعضا اتحاد ۹۹ برنامه ها و اهداف خود برای حضور در پنجمین هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ایی تهران را تشریح می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید