سعید محمدی

سعید محمدی ( کد انتخاباتی ۳۷ )

 

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ :

  • ﺳﻌﯿﺪ محمدی

 

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ: 

  • ۱۲ تیرماه ۱۳۵۸

 

محل تولد:

  • تهران

 

ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ:

  • کارشناسی ارشد MBA
  • کارشناسی مهندسی مکانیک

 

ﺳﻮاﺑﻖ ﺷﻐﻠﯽ:

  • شرکت نوآوران فن آوازه (دیجی کالا) (۱۳۸۵-۱۳۹۶) به سمت شریک موسس و مدیر عامل
  • شرکت آوازه نو پوشان پارسی (دیجی استایل) (۱۳۹۴-۱۳۹۶) به سمت شریک موسس و رئیس هیات مدیره
  • سازمان بهینه سازی مصرف سوخت (۱۳۸۳-۱۳۸۹) به سمت کارشناس ارشد بهینه سازی مصرف سوخت در بخش صنعت خودرو و ساختمان

 

گفتگو با آقای سعید محمدی مدیرعامل شرکت دﯾﺠﯽ ﮐﺎﻻ

گفتگو با آقای سعید محمدی مدیرعامل شرکت ﻧﻮآوران ﻓﻦ آوازه (دﯾﺠﯽ ﮐﺎﻻ), کاندیدای اتحاد ۹۹ حاضر در انتخابات پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران. در این فیلم اعضا اتحاد ۹۹ برنامه ها و اهداف خود برای حضور در پنجمین هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ایی تهران را تشریح می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید