ویژه نامه روزنامه فناوران در خصوص اتحاد۹۹

اعضا اتحاد۹۹ ضمن بیان نقطه نظرات خود درباره انتخابات پنجمین دوره سازمان نظام صنفی رایانه ای که روز پنجشنبه ۷ دی ماه برگزار می شود تمامی اعضا سازمان نصر را به حضور در این انتخابات ومشارکت‌در آن دعوت کردند.
کلیات برنامه، اهداف‌‌ و ارزشهای اتحاد۹۹ را در ویژنامه روزنامه فناوران بخوانید:

 

دانلود نسخه کامل ویژه نامه

 

دانلود به صورت تک صفحه:

دانلود صفحه اول : فهرست مطالب

دانلود صفحه دوم

دانلود صفحه سوم

دانلود صفحه چهارم

دانلود صفحه پنجم

دانلود صفحه ششم

دانلود صفحه هفتم

دانلود صفحه هشتم