خط مشی کلی برنامه‌های اتحاد ۹۹

۱- بازنگری: بازنگری رویکرد، قوانین و ترکیب مدیریتی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برای همگام کردن آن با تغییرات سریع و گسترده بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران و گنجانده‌شدن بخش‌های جدید، بزرگ و در حال گسترش بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران. اتحاد ۹۹ باور دارد کسب‌وکارهای جدید، بخش‌های سنتی بیرون‌مانده از سازمان و بازیگران کلیدی حوزه ارتباطات در این زمره هستند.

 

۲- تعامل: توسعه کسب‌وکار اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از طریق تعامل با دولت، تبادل با بازیگران بین‌المللی و مطالبه‌گری از نهادهای نظارتی در حوزه قوانین، مقررات و اعتبارات. از دید اتحاد ۹۹ این تعامل هرچند مطابق ایده پیشین سازمان تعامل هم‌افزا بوده ولی به فراخور موقعیت رنگ مطالبه‌گری هم بر خود گرفته و مبتنی بر اطاعت منفعلانه نخواهد بود.

 

۳- مرکزگریزی: توسعه کمی و کیفی سازمان نظام صنفی در سراسر کشور متناسب با رسالت ملی آن از مهمترین اولویت‌‌های اتحاد ۹۹ است. اهمیت رونق و رواج کسب‌وکار فناوری اطلاعات در بیرون از مرکز کشور و ایجاد همگرایی بین تمام بازیگران ملی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کل کشور در استان‌ها، مبتنی بر رعایت احترام و پذیرش دیدگاه‌های متکثر، ستون‌های این دیدگاه را تشکیل می‌دهند.

 

۴- تکثرطلبی: دستیابی به توافق و تعامل پویا با سایر بازیگران و نهادهای مدنی، تجاری و بازرگانی کشور برای ایجاد یک هماهنگی در تولیت خصوصی فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور در دستور کار اتحاد ۹۹ خواهد بود. در این راه ضمن تاکید اتحاد ۹۹ بر حفظ کیان و هویت سازمان نظام صنفی رویکرد پرهیز از بخشی‌نگری و ایجاد هم‌افزایی با سایر نهادهای سابقه‌دار و سالم کشور است.

 

۵- تجزیهگریزی: پرهیز از ترغیب و توسعه هرگونه انشعاب، دودستگی و غوغاسالاری در ضمن صحه نهادن بر ماهیت مردم‌سالار، متنوع و متکثر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای. اتحاد ۹۹ باور دارد با بازنگری ساختار سازمان، تقویت دبیرخانه و بازتعریف نقش کمیسیون‌ها سازمان نظام صنفی قادر خواهد بود ضمن حفظ تنوع دیدگاه و تخصص‌های متعدد سازمان، آن را به یگانه کانون ارتباط قدرتمند دولت و بخش خصوصی در حوزه ارتباطات تبدیل کند. احترام و پذیرش دیدگاه‌های تمامی‌ بازیگران ملی سازمان هم بخشی از همین راهکار به شمار می‌رود.

 

۶- شفافیت: بازنگری در ماهیت و رویکرد روابط عمومی سازمان و تبدیل آن به بستری برای تعامل دو سویه و حتی چند سویه میان اعضا و سازمان و حتی بازیگران بیرونی سازمان مبتنی بر ابزارهای نوین ارتباطی، گردهمایی و نشست‌های تخصصی. روابط‌عمومی از دید اتحاد ۹۹ فراتر از یک اطلاع‌رسانی یا ابزار تبلیغاتی صرف و خود یکی از موتورهای تعامل،‌ مطالبه‌گری و بازخوردسنجی سازمان است.

 

۷- مشوقها: شناسایی، تقویت و توسعه جریان‌های جدید و سالم کسب‌وکار در بازار فناوری اطلاعات ایران و تبدیل آنها به جریان‌های رسمی، شناسنامه‌دار و به روز چه در بخش‌های جوان‌تر بازار فناوری و چه در درون بخش‌های سابقه‌دار این بازار با تکیه بر تحقیق و توسعه و رصد جریان‌های جهانی.

 

۸- آموزش: ایجاد چتر آموزشی برای اعضا در زمینه‌‌های عمومی و تخصصی کسب‌وکار به ویژه قوانین، تعاملات بین‌المللی، دانش روز مدیریت و نیروی انسانی. استفاده از تجربیات و چهره‌های موفق داخلی و خارجی برای آموزش و به روز رسانی دیدگاه‌های مدیریتی حوزه کسب‌وکار فناوری اطلاعات از اولویت‌های اتحاد ۹۹ خواهد بود.

 

۹- جهانیسازی: همگام‌سازی اعضا و بازار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با آخرین دستاوردها، گرایش‌ها و فرصت‌های تجاری حوزه فناوری اطلاعات از طریق همکاری با اجتماعات جهانی، نهادهای تحقیقاتی و انتقال تجربیات بین‌المللی به بازار داخل از اولویت‌های اتحاد ۹۹ خواهد بود.

 

۱+ ثروتسازی: تعامل با حوزه‌‌های بانکی، اعتباری و سرمایه‌گذاری در کشور برای تخصیص و توسعه سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارها و کنسرسیوم‌های فناوری اطلاعات از طریق سنجش، تایید و تضمین خدمات مالی در این حوزه از دید اتحاد ۹۹ یکی از محورهای توسعه هیات مدیره آتی فناوری اطلاعات کشور است.

دیدگاهتان را بنویسید