حسام میر آرمندهی

حسام میرآرمندهی ( کد انتخاباتی ۴۰ )

 

نام و نام خانوادگی :

 • حسام میرآرمندهی

 

تاریخ تولد:

 •   ۲۴ شهریور ماه سال ۱۳۶۴

 

محل تولد :

 • تهران

 

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی مهندسی کامپیوتر– دانشگاه صنعتی شریف (۱۳۸۲ تا ۱۳۸۷)
 • کارشناسی ارشد طراحی کسب‌وکار – دانشگاه صنعتی چالمرز سوئد (۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲)

 

سوابق شغلی:

 • گروه تحلیل MRI مرکز تحقیق علم و فناوری پزشکی دانشگاه تهران، کارشناس نرم افزار (۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶)
 • شرکت نرم‌افزار زیرک، (مؤسس و مدیر‌عامل (۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸)
 • شرکت آگه‌پردازان هوشمند (دیوار)، مدیرعامل (۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵)
 • شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان (کافه‌بازار)، مدیرعامل (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶)
 • شرکت آگه‌پردازان هوشمند (دیوار)، عضو هیئت مدیره (۱۳۹۵ تا کنون)
 • شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان (کافه‌بازار)، رییس هیات مدیره ( ۱۳۹۶ تا کنون)

گفتگو با حسام میرآرمندهی مدیر عامل شرکت آوای ﻫﻤﺮاه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﺰار دﺳﺘﺎن (ﮐﺎﻓﻪ ﺑﺎزار)

گفتگو با حسام میرآرمندهی مدیر عامل شرکت آوای ﻫﻤﺮاه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﺰار دﺳﺘﺎن (ﮐﺎﻓﻪ ﺑﺎزار)، کاندیدای اتحاد ۹۹ حاضر در انتخابات پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران. در این فیلم اعضا اتحاد ۹۹ برنامه ها و اهداف خود برای حضور در پنجمین هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ایی تهران را تشریح می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید