اتحاد ۹۹ برای تغییر در ساختار نصر تهران شکل گرفت

نشست اتحاد ۹۹ روز دوشنبه ۲۰ آذر برگزار شد؛ اعضای این اتحاد درباره‌ی برنامه‌ها و اهداف خود برای شرکت در انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام‌ صنفی رایانه‌ای تهران صحبت کردند.

اتحاد ۹۹ با حضور ۲۱ عضو با ترکیب کاملی از سه شاخه شرکت‌ها، فروشگاه‌ها و مشاوران سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با شعار «صنف متحد، سازمان مطالبه‌گر، پیش به سوی اقتصاد دیجیتال» برای حضور در انتخابات پنجمین دوره هیئت مدیره این سازمان اعلام موجودیت کرد….

مشاهده اصل خبر