اتحاد ۹۹

صنف متحد، سازمان مطالبه‌گر، پیش به سوی اقتصاد دیجیتال

چشم‌انداز ما، استقرار یک نظام صنفی پویا، توسعه‌گرا و صاحب نفوذ در جامعه ایرانی و محیط بین‌المللی است. ما بر آنیم صاحبان کسب‌وکار و سرمایه و فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بتوانند به عنوان یکی از بازیگران اصلی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور نقش تاثیرگذار داشته باشند.

انتخابات دور پنجم سازمان نظام صنفی رایانه‌ای

پنجمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران امسال در شاخه های شرکت ها، فروشگاه ها، مشاوران و همچنین بازرس، روز پنج شنبه 7 دی ماه در تالار دریای نور هتل پارسیان استقلال تهران و به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد.

برنامه اتحاد ۹۹

در تدوین این سند نه تنها جایگاه و اختیارات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران بلکه وظایف آن در قبال کل سازمان کشور و صنف فناوری اطلاعات در نظر گرفته شده است و سعی شده سه اصل تکثر، تنوع و تعهد نه تنها در تدوین آن که در انتخاب اعضا دیده شود.

ارزش های اتحاد ۹۹

ما متعهد به حفظ و ارتقاء ارزش‌های حاکمیت دموکراتیک، شفافیت، پاسخگویی، مطالبه‌گری، حاکمیت قانون، برابری در قبال فرصت‌ها، جهت‌گیری اجماع، مسئولیت‌پذیری، مشارکت و استقلال در نظام صنفی هستیم.

حاکمیت دموکراتیک

ما می‌خواهیم که تصمیم‌گیری‌ها و کلیه فرآیندهای سیاست‌گذاری بر اساس اصول دموکراتیک و مشارکت اعضاء باشد.

شفافیت

ما می‌خواهیم که فضای کسب و کار در کشور شفاف باشد و به طریق اولی فعالیت‌های سازمان نیز برای اعضاء آن شفاف و روشن باشد.

پاسخگویی

ما می‌خواهیم که دست‌اندرکاران صنعت نسبت به مسئولیت خود در قبال اعضاء این صنعت پاسخگو باشند و به طریق اولی خود نیز در قبال مسئولیت‌های خود نسبت به اعضاء پاسخگو باشیم.

مطالبه‌گری

ما به نمایندگی از اعضاء‌حقوق آنها را در برابر دولت و دستگاه‌های حاکمیتی یا سایر اعضاء مطالبه خواهیم کرد و در این راستا دچار مصلحت‌اندیشی نخواهیم شد.

حاکمیت قانون

ما همواره از جانب اعضاء اجرای درست و صحیح قوانین کشور را پیگیری و دیده‌بانی نموده و به طریق اولی خود را متعهد به رعایت قانون و ضوابط سازمان خواهیم دانست.

برابری در قبال فرصت‌ها

ما می‌خواهیم که کلیه اعضاء اعم از شرکت‌های کوچک و بزرگ و خصوصی و دولتی دارای احترام و ارزش یکسانی باشند و در قبال بهره‌برداری از فرصت‌های موجود تبعیض برقرار نباشد.

جهت‌گیری اجماع

جهت‌گیری اجماع بدین معناست که در تصمیم‌گیری‌ها سعی شود تا موافقت کلیه اعضاء گرفته شود نه حداکثر اعضاء

مسئولیت‌پذیری

ما متعهد می‌شویم که منافع صنفی را بر منافع شرکتی ارجحیت داده، وقت و انرژی لازم برای سازمان بگذاریم، از شعارگرائی پرهیز نموده و عملگرایی را سرلوحه کار خود قرار دهیم.

مشارکت‌پذیری

پیشبرد اهداف سازمان و دستیابی به یک سازمان مطلوب با مشارکت همه اعضاء حاصل می‌شود و از عهده جمعی محدود بر نخواهد آمد.

استقلال

ما سازمان خود را وابسته به اعضاء صنف دانسته و خود را به اعضاء پاسخگو می‌دانیم و از هر عملی که باعث وابستگی سازمان به هر نهاد دیگری اعم از خصوصی، دولتی یا حاکمیتی شود، پرهیز خواهیم نمود.

پیوست سند انتخاباتی اتحاد ۹۹

حوزه فعالیت‌های یک نظام صنفی به ۱۰ بخش تقسیم‌بندی می‌شود.
در ادامه مطلب به این حوزه‌ها و موضوعی که در هر حوزه مطرح است، اشاره می‌شود:

اعضاء اتحاد ۹۹

شرکت ها:

سیدعلی آذرکار

سیدعلی آذرکار

کد انتخاباتی: 11
پدیدپرداز

محمدباقر اثنی عشری

محمدباقر اثنی عشری

کد انتخاباتی: 13
پویندگان راز ستاره شمال (پرسش)

وحید تائب

وحید تائب

کد انتخاباتی: 18
تیام شبکه

شهاب جوانمردی

شهاب جوانمردی

کد انتخاباتی: 20
ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد آرﯾﺎن (فناپ)

محمدرضا حدادی

محمدرضا حدادی

کد انتخاباتی: 21
شرکت بریدسامانه نوین

مریم خاوازی

مریم خاوازی

کد انتخاباتی: 23
آدران رایانه

وحید صدوقی

وحید صدوقی

کد انتخاباتی: 28
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﯿﺎر اﯾﺮان (ﻫﻤﺮاه اول)

پرشاد صفایی فراهانی

پرشاد صفایی فراهانی

کد انتخاباتی: 29
داده کاوان هوشمند

محمد فاطمی اردکانی

محمد فاطمی اردکانی

کد انتخاباتی: 30
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری ﻧﮕﯿﻦ (ﺗﻮﺳﻦ)

رضا کرمی

رضا کرمی

کد انتخاباتی: 32
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﺮم اﻓﺰاری ﮔﻠﺴﺘﺎن

جعفر محمدی

جعفر محمدی

کد انتخاباتی: 36
سامانه نگار آتنا

سعید محمدی

سعید محمدی

کد انتخاباتی: 37
ﻧﻮآوران ﻓﻦ آوازه (دﯾﺠﯽ ﮐﺎﻻ)

حسام میرآرمندهی

حسام میرآرمندهی

کد انتخاباتی: 40
آوای ﻫﻤﺮاه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﺰار دﺳﺘﺎن (ﮐﺎﻓﻪ ﺑﺎزار)

حمید یزدانی

حمید یزدانی

کد انتخاباتی: 41
شرکت ژرف نگر

محمدعلی یوسفی زاده

محمدعلی یوسفی زاده

کد انتخاباتی: 42
اﻧﺘﻘﺎل داده ﻫﺎی آﺳﯿﺎﺗﮏ

فروشگاه ها:

احسان بیات بیدکربه

احسان بیات بیدکربه

کد انتخاباتی: 52
آوات

حمید توسلی

حمید توسلی

کد انتخاباتی: 53
بهین تکنولوژی

سیامک غنیمی فرد

سیامک غنیمی فرد

کد انتخاباتی: 57
آپادانا

مشاورین:

علی عباس نژاد

علی عباس نژاد

کد انتخاباتی: 70
مشاور

مجید صالحی فیروزآبادی

مجید صالحی فیروزآبادی

کد انتخاباتی: 68
مشاور

مجتبی مددخانی

مجتبی مددخانی

کد انتخاباتی: 74
مشاور

آخرین اخبار

از آخرین اخبار و اطلاعیه های مرتبط با انتخابات نظام صنفی رایانه ای باخبر باشید:
پیام تشکر و دعوت اتحاد ۹۹ از تمامی اعضا سازمان نصر تهران

در یک روز به یادماندنی، ۷ دی‌ماه ۱۳۹۶، انتخابات دوره پنجم هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای...

اتحاد۹۹ پیروز قاطع انتخابات پنجمین دوره هیات مدیره سازمان نظام صنفی تهران شد

اتحاد۹۹ پیروز قاطع انتخابات پنجمین دوره هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران شد. نتایج ش...

نحوه رای گیری در انتخابات نظام صنفی رایانه ای تهران

در این ویدیو کوتاه که در سایت نظام صنفی رایانه ای باز نشر شده است سعی شده رای دهندگان با سیستم ...

ویژه نامه روزنامه فناوران در خصوص اتحاد۹۹

اعضا اتحاد۹۹ ضمن بیان نقطه نظرات خود درباره انتخابات پنجمین دوره سازمان نظام صنفی رایانه ای که ...

با ما در تماس باشید

گروه اتحاد ۹۹ همیشه شنوای مطالب شماست